Valstybės paramos priemonės

Prekybos paramos sistema. ES parama verslo skaitmenizavimui „E-verslo modelis COVID-19“

Turinys

  prekybos paramos sistema

  Atnaujintos administravimo bei prekių, paslaugų ar darbų pirkimų taisyklės, taikomos projektų pagal KPP priemones vykdytojams, palengvina bei paspartina projektų įgyvendinimą. Anksčiau paramos gavėjas,  įsigydamas nedidelės vertės prekių, paslaugų ir darbų turėjo apklausti ne mažiau kaip tris tiekėjus. Pakeitus pirkimų taisykles ir supaprastinus investicijų įsigijimo tvarką, pirkimo apklausos būdu nebeliko.

  prekybos paramos sistema

  Pateikusiems paraiškas nuo m. Anksčiau pirkimas apklausos būdu turėjo būti vykdomas projektų vykdytojams perkant prekes ir arba paslaugas, kurių vertė mažesnė nei 58 Eur be PVM, bei darbus, kurių vertė mažesnė nei Eur be PVM.

  Atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus, pareiškėjams kurie nėra perkančiosios organizacijosteikiantiems paraiškas nuo m.

  prekybos paramos sistema

  Vadinasi, galimų klaidų tikimybė ženkliai sumažėja. Pirkimų procedūras reikia atlikti tik tiems prekių ir paslaugų pirkimams, kurių vertė, įsigyjant prekes ir arba paslaugas, yra lygi arba didesnė nei 58 tūkst.

  prekybos paramos sistema

  Eur be PVM, o, įsigyjant darbus, lygi arba didesnė nei tūkst. Eur be PVM. Paramos gavėjai pirkimus konkurso būdu privalo vykdyti per "Projektų vykdytojų pirkimai" sistemą. Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimo dokumentai t.

  prekybos paramos sistema

  Prekių, paslaugų ar darbų pirkimai, skirti projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros — prekybos paramos sistema programos priemones įgyvendinti, turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus.