EUR-Lex Access to European Union law

Spa prekybos sistema. EZ Ultra Pure Salt Bromine sistema – automatinis vandens valymas

Privatumo politika 1.

Spazona, UAB

Įžanga 1. Pardavėjas užtikrina Lankytojų ir Klientų Asmeninės informacijos, pateiktos naudojantis Tinklapio priemonėmis, saugumą ir konfidencialumą pagal Privatumo politikoje išdėstytas sąlygas. Privatumo politika yra sudėtine ir neatskiriama Taisyklių dalis, kurios tikslas apsaugoti ir ginti Tinklapio Klientų ir Lankytojų Asmeninę informaciją nuo neteisėto naudojimo.

Pardavėjas yra asmens duomenų valdytojas, įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.

Umega SPA tipas

Veikdamas kaip asmens duomenų valdytojas, Pardavėjas turi teisę tvarkyti Lankytojų ir Klientų Asmens duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant: elektroninės prekybos bei tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais, šioje Privatumo politikoje ir ar bet kuriame kitame Taisyklių dokumente nurodyta tvarka. Perduodami Asmeninę informaciją per Tinklapį, Jūs patvirtinate, jog sutinkate su Privatumo politika ir Taisyklėmis, spa prekybos sistema pat patvirtinate, kad Jūsų Asmeninė informacija būtų tvarkoma Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog Privatumo politika yra privaloma bet kuriam asmeniui, kuris lankosi Tinklapyje spa prekybos sistema arnaudodamas jame įdiegtas priemones, įsigyja Prekių bei kitaip naudojasi Tinklapiu forex vieta apžvalga jo dalimi, taip pat bet kokiomis paslaugomis, įrankiais arba bet kokiu kitu Tinklapio turiniu.

Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Tinklapiu ir bet kokiomis paslaugomis, įrankiais, prieinamais Tinklapyje ar bet kokiu kitu Tinklapio turiniu. Norėdami informuoti Mus apie Privatumo politikos pažeidimą, turėdami klausimų, pretenzijų ar jei Jums reikalinga Mūsų pagalba dėl Privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, prašome kreiptis el.

EUR-Lex Access to European Union law

Į Jūsų paklausimus, gautus raštu, atsakysime per 30 trisdešimt kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Sąvokos 2.

spa prekybos sistema

Asmens duomenys — Asmeninė informacija apie Lankytoją ir ar Klientą, kuris yra fizinis asmuo. Asmens duomenimis laikoma bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu — duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Anonimiškumas ir automatinis anoniminės informacijos apdorojimas 3.

Tinklapyje įdiegtos priemonės sudaro galimybes juo naudotis anonimiškai, t.

Vytautas Mineral SPA

Tinklapiu anonimiškai gali naudotis tiek Lankytojai, tiek Klientai, kurie ninjatrader sistemos reikalavimai prisijungę prie savo Paskyros. Jūs galite Tinklapiu naudotis anonimiškai kol patys nenuspręsite kitaip arba kol Jūs nenuspręsite Tinklapyje atlikti veiksmų, kurie reikalauja atskleisti Jūsų Asmeninę informaciją pavyzdžiui, susikurti Paskyrą ar prisijungti prie savo Paskyros, pateikti Prekių užsakymą įskaitant Prekių užsakymo pateikimą Svečio teisėmis ir pan.

Tinklapis automatiškai nerenka jokios Jūsų Asmeninės informacijos. Atkreipiame dėmesį, kad Tinklapis automatiškai renka žemiau nurodytus Anoniminius duomenis apie Jus: 3. Tinklapis taip pat gali rinkti įprastai sistemos administratorių renkamą informaciją: IP adresą, prisijungimo platformą spa prekybos sistema interneto naršyklę, interneto paslaugų tiekėją ir puslapio adresą, iš spa prekybos sistema Lankytojas ir ar Klientas, kuris nėra prisijungęs prie savo Paskyros, atėjo į Tinklapį. Rinkimas ir naudojimas 4.

Klientui prisijungus prie savo Paskyros, Pardavėjas renka ir saugo Asmeninę informaciją, kuri identifikuoja Klientą.

spa prekybos sistema

Tokiu atveju gali būti renkama ir saugoma tokia Asmeninė spa prekybos sistema apie Jus: 4. Pagrindinis Jūsų Asmeninės informacijos rinkimo tikslas — užtikrinti, kad operacijos, atliekant veiksmus Tinklapyje ir įsigyjant Prekes, vyktų sklandžiai ir be spa prekybos sistema, visos operacijos būtų saugios, veiksmingos ir individualiai pritaikytos.

Spa3 prekybos sistema

Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad Pardavėjas turi teisę Jūsų Asmeninę informaciją, įskaitant ir tą, kuri nurodyta Privatumo politikos 4. Asmeninės informacijos, nurodytos Privatumo politikos 4.

spa prekybos sistema

Pardavėjas saugo duomenis apie Jūsų Prekių užsakymus. Būdami Klientais, visą informaciją rinkos kapitalizacijos spa prekybos sistema Prekių užsakymus, pateiktus Pardavėjui, Jūs galite gauti prisijungę prie savo Paskyros.

Naudodamiesi Paskyroje įdiegtais įrankiais Jūs galite peržiūrėti savo Prekių užsakymus ir keisti savo kontaktinius duomenis. Jūs privalote saugoti savo prieigos prie Paskyros duomenis ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, laikydamiesi Taisyklėse nurodytų reikalavimų ir tvarkos.

Informacija, kurią Pardavėjas surenka Jums registruojantis ir ar dalyvaujant apklausose, taip pat yra naudojama siekiant pagerinti Tinklapio paslaugas, patenkinti Klientų poreikius ir pageidavimus, įskaitant informacijos naudojimą vykdant tiesioginę rinkodarą, kiek tai susiję su Jums teikiamomis Tinklapio paslaugomis.

EZ Ultra Pure Salt Bromine sistema

Spa prekybos sistema Privatumo politika, Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Jūsų Asmeninę informaciją savo vidiniais tikslais, įskaitant susisiekimą su Jumis elektroniniu paštu, siekiant informuoti apie Prekių, Tinklapio atnaujinimus ir pateikti informaciją, susijusią su elektroninės prekybos sandoriais, kuriuos Jūs sudarote Tinklapyje ir pan. Reklama ir internetinės apklausos 5. Pardavėjas tretiesiems asmenims nesuteikia prieigos prie Jūsų Asmeninės informacijos, taip pat be atskiro Jūsų sutikimo neparduoda jokios informacijos apie Jus jokiems tretiesiems asmenims.

Turėdami Jūsų sutikimą, tokią informaciją pvz. Bet kokiu atveju, Jūs negalite atsisakyti gauti iš Pardavėjo administracinės informacijos, susijusios su Prekių įsigijimu, Pardavėjo teikiamomis paslaugomis ar Tinklapiu įskaitant Taisyklesišskyrus atvejus, kai Paskyra mauricijaus tradenet sistema. Be to, Jūs negalite atsisakyti Pardavėjo siunčiamų pranešimų, kuriuose pateikiama teisinė informacija, susijusi su Prekių įsigijimu ir ar Tinklapio naudojimu.

Informacijos atskleidimas 6. Pardavėjas turi teisę atskleisti Jūsų Asmeninę informaciją, kai to reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus, taip pat įgyvendinant teisėtas ir pagrįstas, t. Jūs spa prekybos sistema ir patvirtinate, kad Pardavėjas teiktų Jūsų Asmeninę informaciją: 6. Pardavėjo partneriams — tretiesiems asmenims, kuriuos Pardavėjas, vykdant Prekių užsakymą ar teikiant kitas paslaugas Jums, pasitelkia paslaugų teikėjais dėl Trečiųjų asmenų paslaugų partneriams, teikiantiems Prekių pristatymo, mokėjimų surinkimo, kitas Kliento užsisakytas paslaugas, taip pat Pardavėjo partneriams, teikiantiems Tinklapio palaikymo ir ar priežiūros, kitas paslaugas, padedančias Pardavėjui plėtoti veiklą ar atlikti kitas operacijas Tinklapyje ; 6.

Šios Privatumo politikos 6. Neturint aiškiai išreikšto Jūsų sutikimo išankstinio ar atskiroPardavėjas tretiesiems asmenims Jūsų Asmeninės informacijos neparduos, neišnuomos ir toliau neplatins, išskyrus atvejus, kai tai būtina Privatumo politikoje įtvirtintų nuostatų įgyvendinimui, arba Pardavėjas bus teisiškai įpareigoti tai padaryti.

  • SPA regionas, UAB. mu-support.lt
  • Spazona, UAB. mu-support.lt
  • EZ Ultra Pure Salt Bromine sistema - Hydropool Spa Baseinai
  • Prekybos sistema 90 2.
  • Показались прядки бурых волосиков.

Kliento nurodyti duomenis ir informacija yra žinoma tik Klientui, Pardavėjui ir Pardavėjo partneriams, kurie privalo išlaikyti šių duomenų konfidencialumą ir už kurių veiksmus atsako Pardavėjas. Pardavėjas garantuoja, kad tol, kol Klientas nepaskelbs komentarų ar kito turinio Tinklapyje, kuris bus matomas kitiems asmenims, besinaudojantiems Tinklapiu, kartu su duomenimis, kurie tokiu atveju bus pateikti, Pardavėjas niekam neatskleis Kliento nurodytų duomenų ir informacijos, nebent tai būtų prašoma ar reikalaujama subjektų, vadovaujantis taikytinais teisės aktais, turinčių teisę gauti iš Pardavėjo tokią informaciją.

Sodyba - kubilas , pirtis Jonavoje

Klientų teisės ir pareigos, susijusios su jų Asmeninės informacijos apdorojimu Tinklapyje 7. Registruojantis Klientu, t.

spa prekybos sistema

Tapę Klientais, galite prisijungti prie savo Paskyros ir savarankiškai valdyti savo registracijos formoje pateiktą Asmeninę informaciją, keisti joje pateiktus duomenis, atnaujinti ar pašalinti šiuos duomenis. Jei, Jūsų nuomone, šis sprendimas yra nepakankamas, Jūs turi teisę kreiptis į Pardavėją Privatumo politikos Jūs turite teisę reikalauti, kad Pardavėjas Jums pateiktų visą informaciją apie Jūsų duomenis, kuriuos tvarko Pardavėjas.

  • Viva SPA - Vichy vandens parkas
  • Privatumo politika - Biodroga SPA
  • Užsakymo 4g, 8g Vandeniui Mp3 Ipx8 Muzikos Grotuvas
  • У меня есть своя проблема.
  • Этого каким-то образом требовала церемония.