Lietuvos užsienio prekybos pokyčių analizė

Užsienio prekybos sistemos santrauka

Lietuvos importo ir eksporto procentiniai pokyčiai, lyginant su ankstesniais metais 19 2 lentelė. Importo pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis 20 3 lentelė. Eksporto pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis 21 4 lentelė.

Lietuvos užsienio prekybos pokyčių analizė

Lietuviškos kilmės prekių dalies kitimas Lietuvos eksporte 21 5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas, tūkst. Lt 22 6 lentelė.

užsienio prekybos sistemos santrauka

Kasmetiniai eksportuojamos lietuviškos kilmės produkcijos lyginamieji svoriai pagal sektorius, procentais 23 7 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksporto procentiniai pokyčiai lyginant su ankstesniais metais 23 8 lentelė.

užsienio prekybos sistemos santrauka

užsienio prekybos sistemos santrauka Prekyba su pagrindinėmis Lietuvos užsienio prekybos partnerėmis mln. Lt 26 9 lentelė. Lietuvos kuro importas ir eksportas 35 10 lentelė. Lietuvos darbo jėga ir nedarbas 36 11 lentelė. Lietuvos eksporto ir importo pokyčių tendencija 18 2 pav. Lietuvos užsienio prekybos Realiosios dabarties medis 32 3 pav.

Lietuvos užsienio prekybos Pažangios ateities medis 38 ĮVADAS Užsienio prekybą galima apibūdinti kaip prekių ir paslaugų judėjimą tarp skirtingų valstybių. Esminės dvi užsienio prekybos sudedamosios dalys yra importas prekių ir paslaugų įėjimas į šalį ir eksportas prekių ir paslaugų išvežimas į kitas šalis. Visgi literatūroje ir visuomeniniame gyvenime labiausiai akcentuojamas eksportas, o importas nustumiamas į šalį. Tai galima apibūdinti tuo, kad importas yra šalies būtinybė, kurios vietinėje rinkoje trūksta arba vietiniai gamintojai nepajėgūs pasiūlyti už konkurencingą kainą.

užsienio prekybos sistemos santrauka

Tuo tarpu eksportas parodo šalies ekonominį potencialą ir sugebėjimą išnaudoti savo konkurencinius pranašumus prieš kitas šalis. Dėl šios priežasties šiame darbe esminis dėmesys skiriamas būtent eksporto problemoms, o ne importui. Eksportas — tai prekių ir paslaugų, pagamintų vietinėje rinkoje, pardavimas užsienio šalims. Įmonės atžvilgiu eksportas gali būti tiesioginis arba netiesioginis. Šios eksporto formos skiriasi skirtingas funkcijas atliekančių tarpininkų panaudojimu.

Eksportą įmonės dažniausiai renkasi pradinėje įsiskverbimo į rinką stadijoje, nes tai mažiausiai rizikingas įsiskverbimo užsienio prekybos sistemos santrauka naują rinką būdas. Žvelgiant platesniu, valstybiniu mastu, eksportas yra vienas iš svarbiausių šalies ekonominį gyvybingumą atspindinčių veiksnių. Rudzkis ir V. Kvedaras rašo, kad atkūrus Lietuvos Respublikos Nepriklausomybę, vykusios reformos iš esmės pakeitė Lietuvos ūkinius santykius su kitomis valstybėmis.

užsienio prekybos sistemos santrauka

Prisijungta prie Pasaulio prekybos organizacijos PPOpasirašytos laisvosios prekybos sutartys su daugeliu valstybių, sudarytos sąlygos spx opcionai pratęsė prekybos valandas laisvai judėti tiek į Lietuvą, tiek iš jos leidžia sakyti, jog Lietuva tapo atviros ekonomikos šalimi.

O atvirose ir nedidelėse valstybėse ūkio užsienio prekybos sistemos santrauka lemiamą reikšmę turi užsienio prekybos, ypač eksporto, plėtra. Tokios ypatingos svarbos priežastis pirmiausia yra ta, kad mažų valstybių ekonomikos paprastai neturi užtektinai gamtinių resursų, kad galėtų sukurti pakankamai platų prekių ir paslaugų asortimentą, kuris patenkintų vartojimo ir investicijų poreikius šalies viduje.

Be to, vietinė rinka yra pernelyg maža, kad įmonės galėtų plėstis ir išnaudoti masto ekonomiją. Taigi, norint importuoti norimą produkciją, valstybė atitinkamai privalo sugebėti kitų šalių rinkoms pasiūlyti tam tikrų prekių ir paslaugų, už kurias būtų gaunamos pajamos ir taip padengiamas dėl importo atsiradęs prekybos balanso deficitas.

Todėl mažose atviros ekonomikos užsienio prekybos sistemos santrauka eksportas yra laikomas svarbiausiu užsienio valiutos šaltiniu, ypač svarbiu tokiai šaliai kaip Lietuva, kuri dar gana neseniai patyrė perėjimą į rinkos ekonomiką ir į kurią yra importuojamos beveik visos reikalingos žaliavos ir investicinės prekės.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir taip patekus Bendrąją rinką, išnyko prekių, paslaugų, kapitalo ir asmenų judėjimo suvaržymai. Žvelgiant iš kitos pusės, Lietuva neteko savarankiškumo imantis tam tikrų tarifinių ar netarifinių priemonių siekdama riboti užsienio prekybą ir taip saugoti savo rinką nuo konkurencingiau veikiančių užsienio verslo vienetų. Panašu, kad vis didėjanti pasaulinė ūkio globalizacija ir prekybos barjerų naikinimas nepalieka jokio kito kelio kaip tik didinti veiklos efektyvumą bei gerinti kuriamų prekių ir teikiamų paslaugų konkurencingumą.

Visgi atlaikyti užsienio šalių spaudimą pavyksta sunkiai: kasmet fiksuojamas eksportą viršijantis importo dydis. Valstybė įvairiomis priemonėmis bando prisidėti ir paremti verslo vienetus.

Tačiau teigiamų rezultatų pasiekti nepavyksta: užsienio prekybos balanso deficitas kasmet ne tik nemažėja, o ir rodo augimo tendenciją.

 • Santrauka I Elektroninė prekyba — tai internete arba kituose internetinio ryšio tinkluose vykdoma prekyba prekėmis ir paslaugomis.
 • Когда октопауки изменили строение ДНК, чтобы сделать более острым твое зрение и наделить способностями к их языку, они воздействовали на генетический код, миллионы лет эволюционировавший в естественных условиях.
 • Lietuvos užsienio prekybos pokyčių analizė – Mantas Malcius
 • Блестящая сфера разделилась пополам по диаметру.

Kyla klausimas, kas dėl to iš tikrųjų kaltas ir ką tiek pats verslas, tiek valstybė daro ne taip. Darbe, pasinaudojant pastarųjų metų užsienio prekybos statistikos duomenų baze, pastarojo meto užsienio prekybos tyrimais, valstybės eksporto skatinimo priemonėmis ir pažangia Apribojimų užsienio prekybos sistemos santrauka metodika angl.

Theory of užsienio prekybos sistemos santrauka siekiama rasti kertinę užsienio prekybos galimybes stabdančią problemą ir išsiaiškinti, ar dabar taikomos eksporto skatinimo priemonės nėra tik laikinas lokalių simptomų silpninimas.

Darbo tikslas: Atlikus tyrimą, nustatyti kertines problemas, trukdančias įveikti užsienio prekybos balanso deficitą, ir nustatyti kertinius pokyčius, galinčius iš esmės pakeisti situaciją. Darbo problema: Kokios esminės priežastys lemia kasmet fiksuojamą užsienio prekybos balanso deficitą? Darbo uždaviniai: Aprašyti pagrindines užsienio prekybos teorijas, prekybos apribojimus ir esamą užsienio prekybos situaciją.

Išanalizuoti Lietuvos užsienio prekybos statistikos duomenis, įvertinti importo ir eksporto struktūrą ir prekybos tendencijas. Rasti kertinę esamo užsienio prekybos balanso deficito priežastį ir įvardyti kertinius sprendimus, kurie leistų situaciją pakeisti iš esmės.

Pagrindiniai PPO principai Santrauka PPO susitarimai apima platų daugiašalės prekybos sričių spektrą: žemės ūkį, tekstilę, telekomunikacijas, bankininkystę, intelektinę nuosavybę ir daugelį kitų. PPO reguliuoja apie 97 proc. Visos valstybės narės siekia pagrindinių PPO tikslų — šalinti kliūtis, trukdančias laisvai plėtoti prekybą ir sukurti efektyviai veikiantį prekybos ginčų sprendimo mechanizmą. PPO vykdo funkcijas, kurios užtikrina laisvesnę prekybą, t. Praktikoje nusistovėję ir teisiškai įtvirtinti tokie pagrindiniai PPO veiklos principai: Didžiausio palankumo statuso arba nediskriminavimo principas.

Išskiriami du pagrindiniai šio proceso bruožai. Visų pirma, jame turi dalyvauti ne mažiau kaip dvi valstybės, kadangi dėl to susiduriama su tarpvalstybiniais ryšiais, pati prekyba tampa reikšminga valstybių socialinės ir ekonominės politikos dalimi.

Visų antra, dažniausiai valstybių verslo subjektai naudoja skirtingas valiutas, dėl to susiduriama su valiutų kursų svyravimo rizika. Užsienio prekybos teorijos Kodėl valstybės prekiauja tarpusavyje, kokią naudą iš to gauna ir kaip nauda tarp jų pasiskirsto?

Panašius klausimus jau daugelį amžių užsiduoda įvairūs mokslininkai. Savo atsakymus turi įvairios tarptautinės prekybos teorijos: Merkantilizmas. Dalia Bernatonytė apibūdina merkantilizmą kaip statinį požiūrį į pasaulį.

Elektroninė prekyba: vis dar reikia įveikti nemažai su PVM ir muitų surinkimu susijusių iššūkių

Jame yra ribotas turto kiekis, taigi vienai šaliai turtėjant, kita skursta. Anot merkantilistų, ekonominę sistemą sudarė gamyba, žemės ūkis ir kolonijos. Dėl pastarųjų prekiautojai buvo laikomi svarbiausia sėkmingo ekonomikos funkcionavimo dalimi. Tuo tarpu darbas — pagrindiniu gamybos veiksniu. Ankstyvasis merkantilizmas XV a. Buvo siekiama importą viršijančio eksporto valstybė turi užsienyje kuo mažiau pirkti ir kuo daugiau parduotiuždrausta pinigus išvežti iš šalies.

Vėlyvajame merkantilizme XVII a. Turtu laikytas prekių perteklius, nes šį užsienyje buvo galima paversti pinigais. Siekdamos savo tikslų, šalys apsunkindavo importą muitais ir remdavo prekių eksportą.

užsienio prekybos sistemos santrauka

Čia gyvenimą palengvindavo turimos kolonijos: iš jų prekės buvo importuojamos ir joms eksportuojamos šioms nepalankiomis sąlygomis. Kolonijose stabdyta gamybos plėtra, jos verčiamos nebrangiai eksportuoti žaliavas ir importuoti brangią gatavą produkciją.

Merkantilistų pažiūromis pagrįsta ekonominė politika paskatino valstybinę brangiųjų metalų naudojimo ir mainų kontrolę, stengtasi apriboti galimybę išvežti šiuos metalus į užsienį, buvo kontroliuojamos užsienio prekybą vykdžiusios kompanijos, joms nurodyta išlaikyti aktyvų prekybos balansą. Dėl merkantilizmo dominavimo tarptautinę prekybą ėmė trikdyti kartais visiškai nereikalingi apribojimai.

Dėl to susilaukta nemažai kritikos. O dėl to susidaro atvirkštinė situacija, atsiranda tam tikras ciklas. Mokslininkas teigė, kad neįmanoma nuolat išlaikyti teigiamo užsienio prekybos balanso. Merkantilizmo teorija buvo skirta metropolijoms praturtėti, todėl nepalankus prekybos reguliavimas sukėlė nepasitenkinimą kolonijose, kurios neretai pradėjo priešintis.

Pagrindiniai merkantilizmo nuopelnai tarptautinės prekybos teorijai: Pirmiau už kitus atskleista užsienio prekybos reikšmė valstybių ekonomikai ir jos vystymuisi. Sukurti protekcionistinės užsienio prekybos pagrindai Nustatytas valstybės vaidmuo užsienio prekyboje Pateiktas ir apibūdintas užsienio prekybos balanso terminas Vis dėlto reikia atkreipti dėmesį į tai, užsienio prekybos sistemos santrauka merkantilistinis požiūris buvo gerokai per ribotas, nesuprasta, kad praturtėjimui nebūtinas kitų nuskurdinimas ir kad galima ne tik perskirstyti turtus, bet ir juos padidinti.

Absoliučiojo pranašumo teorija. Pranas Žukauskas absoliučiu pranašumu vadina vienos šalies sugebėjimą pagaminti daugiau produkcijos už kitą su tokiomis pačiomis sąnaudomis. Dalia Bernatonytė rašo, kad šalys stengiasi gaminti tai, kas efektyvu. Šalys specializuojasi gaminti tą produktą, kurį gamindamos įgyja absoliutų pranašumą. Absoliutaus pranašumo teorijos kūrėjas — dar vienas merkantilizmo kritikas — Adamas Smitas.

Jis nustūmė turto kaupimo prioritetą į šalį ir teigė, kad realų šalies turtą sudaro jos forex mokymas ankara prieinamos prekės ir paslaugos. O pats šalies turtas yra ne aukso kiekis, o sugebėjimas gaminti galutinius produktus ir teikti paslaugas. Užsienio prekybos sistemos santrauka ir pagrindinis tikslas yra ne aukso kaupimas, o gamybos vystymas darbo pasidalijimo ir kooperacijos pagrindu. Tam būtina merkantilistams nepriimtina visiška ekonominė laisvė.

Tarptautinės ekonominės teisės samprata

Smitas teigė, kad užsienio rinkoje valstybei naudinga ne tik eksportuoti, bet ir importuoti. Nesant neuroshell forex apribojimų, kiekviena šalis imsis koncentruotis į sritis, kuriose turi konkurencinį pranašumą, be to, ji atsisakys nerentabilių gamybos šakų.

Dėl specializacijos turėtų padidėti darbo našumas darbuotojų specializacija, darbo metodų ištobulinimas.

Internetinis seminaras „Praktinis marketingas: kaip neprarasti pinigų!\

Dėl specializacijos šalis sugebės pagaminti daugiau produkcijos, kurią galės išmainyti į daugiau importuojamų gaminių negu būtų pajėgusi pasigaminti pati. Galima išskirti dvi pranašumų rūšis: natūralųjį dėl klimato, turimų gamtinių išteklių ir pan. Lyginamojo pranašumo teorija. Pranas Žukauskas apibūdina lyginamąjį pranašumą kaip situaciją, kai absoliutaus pranašumo nė vieno iš dviejų produktų gamyboje neturinti šalis yra laikoma turinčia pranašumą, jei abiejų produktų absoliutūs gamybos pranašumai skiriasi.

 1. Cryptocurrency news latest
 2. Макс был прав: вагон с открытой дверью уже стоял у платформы, когда они с Робертом вынырнули из лабиринта красных коридоров.
 3. В соответствии с нашими представлениями я стану агрессивным и жадным.
 4. Akcijų pasirinkimo sandorių pardavimas tą pačią dieną
 5. Specialioji ataskaita Nr. 12/ E. prekybos pažeidžiamumas mokestiniam sukčiavimui
 6. Darbo pasiūlymai iš casa verbania
 7. PPO paskaitos | Dr. Rimantas Daujotas

Šios teorijos atstovas — D. Rikardas, kuris tęsė A. Smito pradėtus darbus ir papildė jo mokymą. Dalia Bernatonytė pastebi, kad D. Rikardas, atsižvelgdamas į tarptautinių ekonominių santykių specifiką, sukūrė modelį, kuriuo parodė, kad naudingai tarptautinei tarpusavio prekybai netrukdoma nesilaikant anksčiau minėto A. Smito principo. Lyginamojo pranašumo dėsnis teigia, kad šalys specializuojasi į tokių prekių gamybą ir eksportą, kurias užsienio prekybos sistemos santrauka pagaminti santykinai mažesnėmis išlaidomis negu kitos šalys.

Šalys patirs naudą sutelkdamos savo resursus į efektyviausias gamybos sritis. Nagrinėjant lyginamojo pranašumo teoriją, naudojama prekės alternatyviųjų kaštų sąvoka. Ji reiškia vienokių prekių kiekį, kurio gamybos atsisakoma, kad būtų pagamintas papildomas kitokių prekių vienetas. Pagal šią sąvoką lyginamojo pranašumo teorija palygina darbo sąnaudomis išreikštas dviejų prekių rinkos kainas vidaus rinkoje.